UPDATE FICHE FISCALE AFTREKBAARHEID VAN DE PREMIES : 80% REGEL

  1. Uw gegevens:

  Bedrijf:

  Naam verzekerde bedrijfsleider:

  Geboortedatum:

  Einde huidig boekjaar:

  2. Gegevens fiscale controle:

  2.1. Uw bruto-bezoldiging(*), dus voor aftrek van sociale bijdrage en bedrijfsvoorheffing:
  EUR per jaar.

  (*) Regelmatige en minstens maandelijks uitgekeerde bezoldigingen mogen in aanmerking genomen worden. Mogen ook meegeteld worden: vakantievergoeding, eindejaarstoelage (13de maand) en de sociale bijdragen die de vennootschap tenlaste neemt. Ook de in uw fiscale aangifte aangegeven voordelen alle aard waarover u het hele jaar beschikt (vb. auto, woonst) mag u opgeven.

  2.2. Burgerlijke staat
  gehuwd

  ongehuwd

  wettelijk samenwonend (verklaring voor de Burgerlijke Stand)

  feitelijk samenwonend

  gescheiden

  2.3. Heeft u andere contracten voor pensioenopbouw afgesloten waarvan wij tot op heden niet op de hoogte zijn?

  Ook de pensioenkapitalen via deze contracten moeten immers mee opgenomen worden in de 80% berekening. Het kan gaan om: een vrij aanvullend pensioen (VAPZ), een VKG contract, een Riziv contract, een individuele pensioentoezegging, een groepsverzekering, een interne pensioenbelofte.

  Nee

  Ja, gelieve ons een kopie van de laatste betalingsaanvraag en een kopie van de stand van zaken van dit contract te bezorgen. (max 1MB)

  2.4. Loopbaan:

  Start in de huidige vennootschap sinds:

  Jaren voordien:
  jaar als zelfstandige

  jaar als bediende

  2.5. Optimalisatie:
  Indien er mogelijkheid is om een bijstorting te doen, dan geef ik de voorkeur aan:

  Enige premie (back service)

  Verhoging periodieke premies

  Combinatie van verhoging periodieke premies en inlassing enige premie

  2.6. Naam en telefoonnummer van uw accountant (indien deze gegevens nog niet in ons bezit zijn):

  Naam Accountant:

  Telefoon Accountant:

  Hebt u nog vragen of opmerkingen?

  Vul uw email adres in aub, er wordt een ontvangstbevestiging gestuurd:

  captcha

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  bovenstaande code over te typen.