Aansluitingsformulier hospitalisatie voor werknemer en gezinsleden

 

  Gegevens betreffende de werknemer en zijn gezin die aansluiten bij de hospitalisatieverzekering

  Naam

  Voornaam

  Ik ben werkzaam bij werkgever

  Geboortedatum

  Rijksregisternummer

  Woonachtig te
  Straat

  Nummer

  Bus

  Postcode

  Gemeente

  Privé emailadres

  Burgerlijke staat
  alleenstaand
  gehuwd
  samenwonend (zelfde domicilie)

  Iban nummer

  Wil je ook alle gezinsleden aansluiten?
  Ja
  Neen

  Gegevens betreffende ALLE te verzekeren gezinsleden (levenspartner en kinderen die ten laste zijn van één van de ouders)

  Partner
  Naam

  Voornaam

  Geboortedatum

  Geslacht
  M
  V

  Rijksregisternummer

  Kind 1
  Naam

  Voornaam

  Geboortedatum

  Geslacht
  M
  V

  Rijksregisternummer

  Kind 2
  Naam

  Voornaam

  Geboortedatum

  Geslacht
  M
  V

  Rijksregisternummer

  Kind 3
  Naam

  Voornaam

  Geboortedatum

  Geslacht
  M
  V

  Rijksregisternummer

  Kind 4
  Naam

  Voornaam

  Geboortedatum

  Geslacht
  M
  V

  Rijksregisternummer

  Indien u familieden heeft die reeds een gelijkaardige dekking genieten en bijgevolg niet aansluiten, gelieve hiervan het bewijs te uploaden.

  Datum