Cookiebeleid Lesseliers & Co Verzekeringsmakelaars BVBA

Verwerkingsverantwoordelijke
Lesseliers & Co Verzekeringsmakelaars BVBA, Du Chastellei 43, 2170 Merksem, RPR Antwerpen 0456536735
info@lesseliers-co.be

Wat is een cookie?
“Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende website. Zo herkent de website uw browser en kan hij bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.
Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies). “(bron: website van de GBA).

Waarom gebruiken we cookies?
We gebruiken drie soorten cookies:

  • Essentiële cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website;
  • Cookies voor analytische doeleinden die de bezoeken aan de website analyseren;
  • Marketing cookies

Aanvaarden of weigeren van cookies
Door te klikken op “meer informatie” in het pop-up venster dat verschijnt wanneer u de website bezoekt, krijgt u toegang tot informatie over cookies en kan u beslissen of u deze al dan niet wenst te aanvaarden.

Bewaartermijn
Indien de cookies worden bewaard, is de bewaartermijn 13 maanden.

Bijkomende informatie
Indien u wenst te weten hoe u uw browser kan instellen of indien u bijkomende informatie over cookies wenst te verkrijgen, raden wij u aan om naar www.allaboutcookies.org te gaan.

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens via cookies
De verwerking van gegevens door cookies, met uitzondering van essentiële cookies, is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene die de cookies tijdens zijn bezoek aan de website zal aanvaarden of weigeren. De betrokkene kan de toestemming op elk moment intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen of profielen opgesteld met behulp van cookies.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Helaas kan de veiligheid van een gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat de veiligheid van persoonsgegevens die u met ons deelt mogelijk in gevaar is gebracht), dan verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Rechten van de betrokkenen
U hebt o.m. het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens, deze te corrigeren, om de verwijdering of beperking ervan te verzoeken of de toestemming in te trekken in het kader van de AVG.

Wijzigingen
In functie van de evolutie van de regelgeving en de veranderingen binnen ons kantoor, behouden wij ons het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met wie kan u contact opnemen over uw persoonsgegevens?
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen via info@lesseliers-co.be
Indien u meent geen antwoord te hebben ontvangen op uw verzoek, kan u desgevallend een klacht indienen bij de GBA.