Copyright

Op al het tekst- & beeldmateriaal en de technische voorzieningen op https://www.lesseliers-co.be/, en overige sites waarover Lesseliers & Co de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan Lesseliers & Co. Niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie. Toestemming kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen via het contactformulier. Vermeld hierin duidelijk welk materiaal u wil gebruiken en voor welke doeleinden.
Lesseliers & Co zal in geen geval toestemming geven voor gebruik van materiaal als dit wordt ingezet voor doeleinden die in strijd zijn met het beleid of de standpunten van Lesseliers & Co, commercieel gebruik of persoonlijk gewin.
Informatie of suggesties voor verbetering zijn altijd welkom. Materiaal en berichten die Lesseliers & Co naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk. Ze kunnen door Lesseliers & Co vrij gebruikt te worden, zonder dat daar toestemming voor nodig is.