Vanaf 2019 wordt de Wijninckxbijdrage toegepast als het totale bedrag van de tweedepijlerpensioenreserves de Wijninckxdrempel overtreft.

In dat geval moet de bijdrageplichtige de 3%-Wijninckxbijdrage betalen op zijn aandeel in het bedrag van de reservestijging tijdens het voorbije jaar.

In de vroegere regeling was de bijdrage verschuldigd als het totale bedrag van de gestorte pensioenpremies groter was dan 32.473€ per jaar.

In deze tabel kan u zien dat de bijdrage enkel van toepassing zal zijn voor hoge aanvullende pensioenen. Bij een volledige loopbaan als zelfstandige bedraagt de pensioendoelstelling op 1/1/2018 dus 1.719.533,93 €

Bij overschrijding van de drempel, wordt er 3% gerekend op de aangroei van de reserves, niet op de kapitalen.

  • De bijdrage wordt betaald door de vennootschap en is een aftrekbare kost voor de vennootschap.
  • Eind oktober laat Sigedis weten hoeveel de bijdrage is en wanneer ze moet betaald worden, details zijn terug te vinden in mypension.be.
  • Bijgevolg heeft de Wijninckxbijdrage een beperkte impact op het fiscale voordeel van de IPT.