Beste cliënt,

Verzekeraar Delta Lloyd brengt de intrestgarantie van contracten Individuele Pensioentoezegging van 1%+ winstdeelname  naar

0% + winstdeelname  met ingang vanaf 1 juni 2016. U heeft de briefwisseling hieromtrent wellicht net ontvangen.

Dit onder druk van de lange termijn rente die de laatste jaren enkel maar is blijven dalen.

Delta Lloyd gaat voortaan nog meer inzetten op:

  • Gewaarborgd inkomen
  • Overlijdensdekkingen
  • Pensioenopbouw via niet gegarandeerde tak23 fondsen van diverse gereputeerde fondshuizen, onafhankelijk van Delta LLoyd. 

Ons engagement om u steeds het beste onafhankelijke pensioenadvies te geven, zet ons ertoe aan om hierover onmiddellijk te communiceren, u te begeleiden en op zoek te gaan naar de beste alternatieven in de verzekeringsmarkt.
Wat zijn onze bevindingen van deze markstudie ?

1. Het 0% garantie contract + winstdeelname van Delta LLoyd bestaat al sinds 2007 en heeft jaarlijks een winstdeelname opgeleverd.

Met een gemiddeld rendement van 2,8% over de laatste 5 jaar heeft ook het 0% garantiefonds een degelijk rendement afgeleverd.

Toch zijn wij al jaren voorstander om te kiezen voor een verzekeraar die én intrestgarantie én winstdeelname biedt.

2. De IPT is en blijft een zéér interessant fiscaal contract om aan pensioenopbouw te doen.

Het is mét stip de meest fiscaal voordelige weg om uw belastbare winst van de vennootschap naar uw privé-vermogen te brengen.

100€ premie fiscaal aftrekbaar in de vennootschap, levert u op pensioenleeftijd 80€ netto op.

3. Het klopt inderdaad dat de lange termijn rente in dalende lijn is.

De referentie hier is de OLO op 10 jaar (staatsobligatie op 10 jaar) en deze bedraagt amper 0,52%.

We merken dit eveneens aan de intresten op spaarboekjes en termijn rekeningen.

Anderzijds hebben diverse verzekeraars een obligatieportefeuille opgebouwd in het verleden waardoor er nog ruimte is om deze lange termijn rente te overstijgen. Deze verzekeraars zullen dus ook blijven inzetten op Tak 21.

4. Uit onze marktstudie is gebleken dat Delta Lloyd mooie intresten heeft toegekend in het verleden.

Bovendien zijn de intrestgaranties die golden ten tijde van uw stortingen gegarandeerd tot op het einde van het contract.

Al naargelang de opstartdatum blijft u dus genieten van deze rentevoeten die variëren tussen de 3,25% en de 1%.

U hebt er dus alle belang bij deze opgebouwde pensioenreserves bij Delta Lloyd te behouden.

5. Uit onze markstudie is gebleken dat het gewaarborgd inkomen bij Delta Lloyd inderdaad nog steeds “top of market” is.

Wij hebben dan ook een akkoord bekomen met Delta Lloyd dat uw gewaarborgd inkomen kan worden aangehouden, mits er een minimale pensioenpremie wordt behouden.

Op deze wijze kan u – indien gewenst – toch beslissen om het leeuwendeel van uw  toekomstige pensioenbijdragen bij een andere verzekeraar te storten én uw gewaarborgd inkomen bij Delta Lloyd aan te houden.

6. Uit onze marktstudie is gebleken dat er mooie alternatieven zijn om uw toekomstige IPT bijdragen te storten bij 

  • andere verzekeraars in pensioenopbouw Tak 21, pensioenopbouw mét een minimum intrestgarantie én een jaarlijkse winstdeelname.
  • bij Delta LLoyd door deels gebruik te maken van de niet gegarandeerde tak 23 fondsen van diverse gereputeerde fondshuizen
  • een combinatie van Tak 21 én Tak 23 oplossingen

Het beste advies voor u is een gepersonaliseerd advies. Aarzel niet contact met ons op te nemen en wij bekijken samen met u de mogelijkheden voor uw concreet dossier. Niettemin hielden wij eraan u hierover reeds met deze nieuwsbrief te informeren.

Heeft u hierover bijkomende vragen? Ons leven-team staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Xavier – Roos – Leslie – Matthias – Jonas