Geachte arts, tandarts, apotheker, kinesist, verpleegkundige, logopedist
Beste cliënt,

Zoals in onze vorige nieuwsbrief omtrent de gedigitaliseerde Riziv aanvraagprocedure vermeld, brengen wij u hierbij verder op de hoogte.

Sociaal statuut – digitaal proces Riziv-toelage

Als geconventioneerd zorgverstrekker hebt u recht op een jaarlijkse toelage van het Riziv.
Tot vandaag verliep de jaarlijkse aanvraagprocedure aan de hand van papieren formulieren.
Dit jaar zal het Riziv een digitaal proces uitrollen.

Tijdlijn

De premie wordt vanaf nu aangevraagd in het jaar volgend op het jaar van uw geconventioneerde activiteit (wat een wijziging is t.o.v. vorig jaar voor de artsen en tandartsen).

 • Voor apothekers, kinesisten, verpleegkundigen en logopedisten heeft de aanvraag 2020 betrekking op de prestaties van het jaar 2019 (was vroeger ook al zo).  De nieuwe MyRiziv-module gaat  voor jullie worden opengesteld “in principe” begin juni 2020.
 • Voor artsen en tandartsen is de papieren aanvraag voor het prestatiejaar 2019 vorig jaar al gedaan en dient die procedure dit jaar niet opnieuw digitaal te gebeuren.  De nieuwe MyRiziv-module gaat voor artsen en tandartsen opengesteld worden begin 2021 (voor het eerst voor het prestatiejaar 2020).
 • In 2021 is er voor elke zorgverstrekker een automatisch digitale verwerking van de aanvraag over het activiteitenjaar 2020.

Mandaat

Om de digitale verwerking van uw RIZIV-statuut en het bekomen van de jaarlijkse toelage goed op te volgen is het wenselijk en efficiënt om ons kantoor een mandaat “Sociaal statuut RIZIV” te geven.

Dit mandaat staat ons toe om:

 • Uw contractgegevens te beheren die de verzekeringsonderneming heeft doorgestuurd;
 • Het evaluatieresultaat te raadplegen en – indien nodig – bijkomend informatie aan te leveren;
 • Betalingen op te volgen;
 • Een beslissing te betwisten.

Een mandaat geven kan eenvoudig op de website van de overheid voor het beheer van mandaten (CSAM).
Vandaag hebben we een mandaataanvraag voor uw dossier klaargezet op MyRiziv.

Wat moet u doen = Stappenplan

 • We verwachten dat u van CSAM een uitnodiging per e-mail heeft ontvangen om het mandaat te activeren.
  Volg dan de instructies op die uitnodiging.
 • Indien u geen e-mail van CSAM heeft ontvangen, log dan zelf in op https://www.csam.be/nl/beheer-mandaten.html, en druk op de knop “beheer mijn gezondheidszorg mandaten”.  Meldt u aan en activeer het mandaat “Sociaal statuut RIZIV”.
 • Van zodra de nieuwe MyRiziv-module wordt opengesteld zal u nog dienen aan te loggen voor:
  • Controle van uw gegevens (uw mailadres is hierbij zeer belangrijk)
  • Aanvinken van uw RIZIV-contract waarop de RIZIV-toelage dient te worden gestort: ingeval van mandaat controleren wij voor u of het juiste contract is aangeduid waarop de RIZIV toelage dient te worden gestort.

Indien het niet zou lukken, geen nood contacteer Roos of Danielle en we lossen het samen op.