Groepsverzekering aanvullend pensioen – gunstige eindtaxatie bij volledige loopbaan van 45 jaar

Ook vanaf 1 januari 2019 geldt dat wie er een ‘volledige loopbaan’ (lees: 45 jaar) op heeft zitten, tot op dat moment ‘effectief actief’ is gebleven en met wettelijk (vervroegd) pensioen gaat, recht heeft op een zogenaamde ‘gunstige eindtaxatie’ bij uitkering van het aanvullend pensioenkapitaal. Zelfs al is de wettelijke pensioenleeftijd (lees: tenminste 65 jaar) nog niet bereikt.

Stel, iemand is beginnen werken op 18-jarige leeftijd en gaat met wettelijk pensioen op 63 jaar. Vóór de wet van 27 februari 2019, bedroeg voor deze werknemer het tarief van de eindtaxatie 16,5% op het uitgekeerde kapitaal (exclusief winstdeelnames) omdat de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar nog niet bereikt was. Dankzij deze wet wordt dit teruggebracht tot 10%.

Hetzelfde tarief geldt bij de uitkering van een overlijdenskapitaal van een werknemer met een volledige loopbaan die overlijdt tijdens actieve dienst.

In 2017 werd er trouwens reeds een wet gestemd die het voor SWT’ers (Stelsel Werkloosheid met bedrijfstoeslag – het vroegere ‘brugpensioen’) mogelijk maakt om vanaf 1 januari 2019 met wettelijk vervroegd pensioen te gaan vanaf 63 jaar bij een loopbaan vanaf 42 jaar. Ook hier geldt de gunstige eindtaxatie  van 10% bij een volledige loopbaan van 45 jaar. Immers de periode in SWT geldt als gelijkgestelde periode voor de vereiste ‘effectief actief’.