Groepsverzekering aanvullend pensioen – onmiddellijke aansluiting en verworvenheid reserves

Sinds 1 januari 2019 moeten alle werknemers die onder een collectieve pensioentoezegging vallen, onmiddellijk worden aangesloten. Er mogen dus geen ‘wachtperiodes’ (zoals bijvoorbeeld een leeftijdsvereiste van 25 jaar) meer toegepast worden, en dit voor alle werknemers die op 1 januari 2019 reeds in dienst waren of sindsdien nieuw in dienst zijn getreden.

Bovendien maken aangesloten werknemers onmiddellijk aanspraak op de verworven reserves. Een ‘drempelperiode’ voor verwerving van de reserves (van bijvoorbeeld 1 jaar, zoals we die in veel reglementen zien) mag dus niet meer toegepast worden. De reserves die opgebouwd zijn in naam van de verzekerde vloeien dus niet meer terug naar het financieringsfonds bij uit dienst binnen de drempelperiode.

Het bovenstaande wordt geregeld door de wet van 27 juni 2018 (in het leven geroepen naar aanleiding van de Europese ‘Portability-richtlijn’ van 16 april 2014, vandaar dat er soms wordt gesproken over de ‘Portability-wet’). Bepalingen in groepsverzekeringsreglementen die nog wel voorzien in een wacht- en/of drempelperiode zijn dus, wat dit specifieke punt betreft, van rechtswege nietig en verzekeringsmaatschappijen mogen deze dus ook niet meer toepassen. Voor alle duidelijkheid hebben de meeste verzekeraars ondertussen een bijvoegsel bij het reglement voorzien.