Het  Sociaal VAPZ voor de loontrekkende zorgverlener

Een Sociaal VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen. Je geniet van hogere fiscale voordelen en een aanvullende sociale bescherming (solidariteitswaarborgen).

  • De maximale premie voor het sociaal VAPZ is gelijk aan 9,40% van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen met een absoluut maximum 3.800 € (voor 2021).
  • De premies zijn volledig aftrekbaar waardoor je geniet van een belastingbesparing in de hoogste inkomensschijf. Deze zijn aftrekbaar als sociale bijdrage in vak IV, rubriek A,17.
  • 10% van de gestorte premie gaat naar een reeks solidaire waarborgen (gelijkaardig met het RIZIV contract).
  • U dient in dit contract wettelijk gezien te beleggen in Tak21.

Hier spreken we over een gegarandeerd rendement te verhogen met een winstdeelname.
Met gemiddelde rendementen tussen de 1,75% en de 2% behalen diverse verzekeraars hier nog mooie rendementen indien we ze vergelijken met alternatieven zoals een spaarboekje of het rendement van staatsobligaties op 10 jaar.

Wij raden u aan om dit contract pas te onderschrijven indien u een compleet jaar gewerkt heeft.
U geniet op dat ogenblik van een aftrek van +/- 45% te verhogen met de  gemeentebelasting.
In totaal een fiscaal voordeel van +/- 50% !