Wij zetten voor iedereen nog eens de voordelen van de individuele pensioentoezegging op een rijtje:

 1. De IPT is, ook na de verlaging van de vennootschapsbelasting, nog steeds één van de belangrijkste middelen om gelden uit uw vennootschap naar uw privé-vermogen te brengen.

  Alle premies voor uw IPT zijn fiscaal aftrekbaar in de vennootschap.
  Na aftrek van de taks en eindtaxatie houdt u 80€ netto over van 100€ bruto winst in de vennootschap.
  In vergelijking met de winstreservering met uitkering na 5 jaar na aanleg liquidatiereserve, houdt u 20% meer  netto eindkapitaal over bij de keuze voor de IPT.
 2. De rendementen T21 (garantie+winstdeelname) overstijgen de intrestgaranties van spaarboekjes en de staatsbon.

  Het rendement over 2019 varieert tussen 1,45% en 2% alnaargelang de verzekeraar.
  Gemiddelde rendementen over de laatste drie jaar variëren tussen 1,62% en 2% alnaargelang de verzekeraar (versus de lange termijnrente OLO die op vandaag zelfs licht negatief is).

 3. Met tak 23 oplossingen bieden verzekeraars vandaag performante mogelijkheden op zoek naar extra rendement.

  Deze tak 23 oplossingen kan u vandaag deels mee opnemen in de opbouw van een extra legaal pensioen.
  Een voldoende lange tijdshorizon, een maandelijkse inleg, performante fondsen en een mogelijkheid tot switch naar Tak 21 zijn noodzakelijk om tak 23 mee op te nemen in uw pensioenplan.

 4. Uw IPT biedt ook liquiditeit bij onroerend goed investeringen ten privé titel, en dit op 3 mogelijke wijzen:

  • 65% tot 75% van de reserves van uw IPT-verzekering kan soepel en goedkoop worden opgevraagd voor onroerend goed investeringen, zoals verbouwingen van uw privé woning, investering in een opbrengsteigendom, aankoop van een buitenverblijf,…
  • Via de techniek van inpandgeving kan uw huidig contract worden ingezet voor onroerend goed investeringen.
  • Via de combinatie van een bulletlening en uw IPT ter wedersamenstelling: ook hier hebben wij unieke en zeer interessante oplossingen!

 5. De IPT om uw persoonsgebonden risico’s in te dekken.

  In aanvulling op de pensioenpremie, kan men voorzien in de waarborg premievrijstelling zodat de verzekeraar uw pensioenkapitaal verder opbouwt indien de bedrijfsleider getroffen wordt door arbeidsongeschiktheid.
  De toevoeging van een gewaarborgd inkomen zorgt voor een vervangingsinkomen ingeval van ziekte en/of ongeval.
  Ook een extra dekking overlijden kan voorzien worden om familiale protectie te bieden aan de nabestaanden van de bedrijfsleider.
  In combinatie met een IPT zijn deze extra dekkingen scherp geprijsd en eveneens 100% fiscaal aftrekbaar.

 

Aarzel niet om hierover bijkomende informatie op te vragen!

Uw Lesseliers & Co pensioenteam
Davy – Sven – Daniëlle – Joke – Roos – Xavier