Tijdens onze accountantsuiteenzetting in oktober 2018 hebben wij toegelicht dat de IPT pensioenopbouw, ook in vergelijking met de liquidatiereserve nog steeds fiscaal superieur is.
We geven u de belangrijkste slight graag mee.

Dividend-IPT