Beste accountant,

Zoals elk jaar hebben al onze gemeenschappelijke cliënten een aanvraag van ons ontvangen om na te gaan of  fiscale optimalisatie en bijkomende pensioenopbouw dit jaar aan de orde is.
Hierbij onze oproep om dit samen met hen te bekijken.

Het belang van pensioenopbouw wordt jaar na jaar meer duidelijk en de tweede pijler pensioenopbouw is hierin een belangrijke schakel.

Naast het fiscale voordeel is vandaag de intrestgarantie op de stortingen ook een troef waarin de tak 21 producten zich onderscheiden in de financiële markten.
Enerzijds blijven de intrestgaranties van het verleden gelden op de uitgevoerde stortingen, waardoor velen nog genieten van intresten van 3,25%.
Anderzijds bieden sommige verzekeraars nog garanties tot 1,5%, hetgeen vandaag in vergelijking met een rendement OLO op 10 jaar van 0,89% ronduit spectaculair is.

Bijkomend willen wij u graag nog eens toelichten dat Lesseliers & Co , Insurance and Pension advice aanhoudend investeert om u en onze gemeenschappelijke cliënten de service te kunnen geven die u verdient.

• Investeren in de verdere uitbouw van ons uiterst gespecialiseerd pensioenteam dat inmiddels bestaat uit 5 personen!

• Investeren in expertise en marktkennis.

Wij scannen voortdurend in de verzekeringsmarkt naar opportuniteiten voor ons cliënteel.
Ook de juridische en fiscale actualiteiten volgen we op de voet via continue bijscholingen.
Bij fiscale controle staan wij u en onze gemeenschappelijke cliënt dan ook met kennis van zaken bij.

• Investeren in aanpak : een werkwijze waarin opbouw en bescherming van inkomen en vermogen samen worden aangepakt.

Onze werkwijze:
1. Inventariseren van inkomens en uitgaven-stromen, toekomstplannen.
2. Concreet en duidelijk overzicht van de bestaande situatie bij pensionering – overlijden – inkomensverlies door ziekte of ongeval.
3. Berekenen van de behoeften rekening houdend met de bestaande situatie en de wettelijke voorzieningen en inzicht geven.
4. Geoptimaliseerde invulling op basis van onze onafhankelijke marktbenadering.

Zo komen we tot een planmatige aanpak waarin de productinvulling de laatste stap in het proces is.

Steeds tot uw dienst.
Your concern, our mission !

Uw Lesseliers & Co pensioenteam

Leslie – Matthias – Jonas – Roos – Xavier