Beste accountant,

Zoals elk jaar hebben al onze (gemeenschappelijke) cliënten een aanvraag van ons ontvangen of fiscale optimalisatie en bijkomende pensioenopbouw dit jaar aan de orde is. 

Hierbij onze oproep om dit samen met hen te bekijken. Het belang van pensioenopbouw wordt jaar na jaar meer duidelijk en de tweede pijler pensioenopbouw is hierin een belangrijke schakel. Ook in het regeerakkoord blijft de tweede pijler pensioenopbouw als belangrijke pensioenpijler bevestigd.

Naast het fiscale voordeel is vandaag de intrestgarantie op de stortingen ook een troef waarin de tak 21 producten zich onderscheiden in de financiële markten. Enerzijds blijven de intrestgaranties van het verleden gelden op de uitgevoerde stortingen, waardoor velen nog genieten van intresten van 3,25%. Anderzijds bieden sommige verzekeraars nog garanties tot 2%, hetgeen vandaag in vergelijking met een rendement OLO op 10 jaar van 1,2% ronduit spectaculair is.

Het lijkt ons aangewezen dit jaar snel over te gaan naar de concretisering van de optimalisaties in de pensioendossiers gezien het niet ondenkbaar is dat ook verzekeraars op korte termijn hun intrestgaranties kunnen aanpassen. Tussen de regels van het regeerakkoord door lezen we dat men de 80% berekening wil herzien met als doel te gaan werken met de gemiddelde bezoldiging over een aantal jaren ipv de laatst gekende bezoldiging. Hier viseert men duidelijk de pensioenopbouw door kunstmatige verhogingen van de bezoldigingen op het einde van de carrière. Wij adviseren u graag indien u met deze problematiek geconfronteerd bent.

Bijgevoegd vindt u een toelichting met schematisch overzicht van de fiscaliteit van de IPT in vergelijking met andere technieken om gelden vanuit de vennootschap naar privé-vermogen te brengen.

Tot slot willen we u ook graag nog eens benadrukken dat Lesseliers & Co , Insurance and Pension advice aanhoudend investeert om u en onze gemeenschappelijke cliënten de service te kunnen geven die ze verdienen.

  • Investeren in de verdere uitbouw van onze medewerkers . Ons pensioenteam bestaat inmiddels uit 4 personen!
  • Investeren in expertise en marktkennis.Wij scannen voortdurend in de verzekeringsmarkt  naar opportuniteiten voor ons cliënteel. Ook de juridische en fiscale actualiteiten volgen we op de voet via bijscholingen.Bij fiscale controle staan wij u en onze gemeenschappelijke cliënt dan ook met kennis van zaken bij !
  • Investeren in aanpak : Wij hebben een werkwijze ontwikkeld waarin opbouw en bescherming van inkomen en vermogen samen worden aangepakt.Onze werkwijze :1. Inventariseren van inkomens en uitgaven-stromen ,  toekomstplannen.2. Concreet en duidelijk overzicht van de bestaande portefeuille bijpensionering – overlijden – inkomensverlies door ziekte of ongeval.3. Berekenen van de behoeften rekening houdend met de bestaandesituatie en de wettelijke voorzieningen en inzicht geven.4. Geoptimaliseerde invulling op basis van onze onafhankelijkemarktbenadering.Zo komen we tot een planmatige aanpak waarin de productinvulling de laatste  stap  in het proces is.

Steeds tot uw dienst.

Your concern, our mission!
Het Lesseliers & Co pensoenteam.