Uw overlijdensbescherming

Ons voorstel

Wij begeleiden u bij het bepalen van uw noden inzake overlijdensdekking. Dit in overeenstemming met uw financiële achtergrond, uw vermogen, uw gezinssituatie en uw leninglast privé en/of in de vennootschap. Daarna wordt er aangevuld op de wettelijke voorzieningen om zo te komen tot een indekking voor uw overlijdens-risico op maat.

 • Wij werken voor u op maat, zoeken naar de meest fiscaalvriendelijke en budgetvriendelijke oplossing inzake overlijdensverzekeringen
 • Hiervoor voeren wij een onafhankelijke studie uit, waardoor vaak financieel voordeligere oplossingen worden gevonden.
 • Wij adviseren u voor de juiste juridische formuleringen en juiste begunstigingsclausules.

Een overlijdensverzekering biedt zekerheid:

 • Bescherming van uw gezin ingeval van overlijden.
 • Bij financiële engagementen: aankoop van een woning, van een bedrijf gefinancierd door een lening .
 • Bij successieplanning waarbij het risico op hogere successierechten gedurende 3 of 7 jaar aanwezig is: u kan hiervoor tijdelijke overlijdensverzekeringscontracten afsluiten aan scherpe tarieven.
 • Verzekeren van de continuïteit van de onderneming als een sleutelfiguur overlijdt.
 • Bescherming van de aandelen van een vennootschap als een vennoot overlijdt.

Welke verzekeringsformules zijn mogelijk voor overlijdensverzekeringen?

 • Een zuivere ongevallenverzekering die u kan onderschrijven zonder medische formaliteiten.
 • Een overlijdensverzekering met variabele risico-premies , waarbij u een premie betaalt die overeenkomt met de kostprijs voor het risico, en bijgevolg een jaarlijks wijzigende premie.
  Dit kan interessant zijn, indien u verwacht dat u het contract in de loop van de looptijd zal stopzetten. (door gewijzigde financiële mogelijkheden ingevolge erfenis vb.)
 • Een overlijdensverzekering met vaste premie, waarbij u kan kiezen om een éénmalige premie te betalen, een jaarlijkse wederkerende premie gedurende de ganse looptijd van uw contract, of een jaarlijkse premie gedurende 2/3de van de looptijd van uw contract.

Werkt u met een fiscaal aftrekbaar contract of een niet-fiscaal aftrekbaar contract?

 • Fiscaal aftrekbare premies in de personenbelasting via een pensioenspaarcontract (eventueel een combinatie tussen schuldsaldo-verzekering en pensioensparen) afgesloten in privé-naam.
 • Fiscaal aftrekbare premies als beroepskost als aanvullende waarborg bij uw VAPZ contract, afgesloten als zelfstandige.
 • Fiscaal aftrekbare premies als beroepskost als aanvullende waarborg bij uw Individuele Pensioentoezegging, afgesloten door uw vennootschap.
 • Fiscaal aftrekbaar als beroepskost in een Key-Man verzekering, afgesloten door uw vennootschap
 • Niet aftrekbare premie, zuiver privé, onder ABA formules met als voordeel dat er geen (of minder) successierechten verschuldigd zijn op de uitkering.

Onze 5 troeven bij de opbouw en bescherming van uw vermogen en dat van uw werknemers dankzij:

 • Onafhankelijke audit op maat
 • Efficiënte organisatie
 • Service en technische know-how, verzorgd door een deskundig team
 • Persoonlijke betrokkenheid
 • 24/7 bereikbaarheid
Lees meer
Uw hulp bij de opbow en bescherming van uw vermogen en die van uw werknemers L & Co
Onafhankelijke audit op maat
Onafhankrlijk advies op maat als uitgangspunt
Juridisch-fiscaal onderbouwd advies
Inzicht verstrekken in de materie
Duidelijk vergelijkend overzicht om uw keuzes te maken
Efficiënte organisatie
Gespecialiseerd leven-team
Duidelijk overzichtpensioen/invaliditeit/overlijden op 1 A4
Jaarlijkse opvolgingsacties om de fiscalemaximumgrenzen voor pensioenopbouw te benutten
Online consultatie van het verzekeringsdossier
Overleg met en bijstand aan uw accountant
Service en technische know-how, verzorgd door een deskundig team
Professioneel, deskundig en gespecialiseerd team
Onafhankelijk advies en bijstand bij afsluiten contracten
Dynamisch beheer van debeleggings/verzekeringsportefeuille
Proactief informeren over nieuwigheden, zowel productmatig als juridisch en fiscaal
Periodieke update van uw overzicht
Deskundig advies en bijstand bij schade
Persoonlijke betrokkenheid
Persoonlijke betrokkenheid van team en zaakvoerders
Huis van vertrouwen
Discretie
24/7 bereikbaarheid
Online consultatie dossier
24/7 bereikbaarheid: online of telefonisch
sluiten

Contacteer ons

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij:

Davy
Ruymaekers

Team leven en EB

Joke
Vergauwen

Team leven en EB

Lien
Stockmans

Team leven en EB

Inge
Vanhove

Team leven en EB

Roos
Borms

Zaakvoerder