Voor uw personeel (Employee Benefits)

Uw medewerkers, onze zorg!

Voor u als zelfstandige, als ondernemer, zijn uw gemotiveerde medewerkers van kapitaal belang. Ook uw medewerkers zijn op zoek naar financiële zekerheid en bescherming ingeval van tegenslag. Werknemers beseffen meer en meer het belang van een aanvullend pensioenkapitaal, een aanvullende invaliditeitsverzekering, een aanvullende overlijdensdekking en een goede hospitalisatieverzekering.

U kan als werkgever het verschil maken met een goed uitgekiend collectief voorzorgsplan. Dit kan u aanbieden op basis van fiscaal aftrekbare premies voor pensioen, overlijden en invaliditeit.

U kan in onderstaande vergelijking tussen loon en groepsverzekering zien dat de groepsverzekering een bijzonder aantrekkelijk para-fiscaal verloningsmiddel is, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Wij lichten het u graag verder toe!

LOON GROEPSVERZEKERING
Totale extra loonkost 675,00 euro Totale kost 566,30 euro
RSZ werkgever +/- 35% 175,00 euro RSZ bijdrage 8,86% 44,30 euro
Verzekeringstaks 4,4% 22,00 euro
Brutoloonsverhoging 500,00 euro Premie 500,00 euro
RSZ werknemer 13,07% 65,35 euro
Personenbelasting 45% 195,59 euro Eindbelasting 15,55% * 77,75 euro
Nettoloonstijging 239,06 euro Netto te kapitaliseren 422,25 euro
Voordeel 77% meer koopkracht voor de werknemer 16% lagere loonlasten

* Indien de uitkering gebeurt vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en voor zover de werknemer tot dan actief is gebleven. Op dat moment bedraagt de belasting 10%, verhoogd met RIZIV en solidariteitsbijdragen.

Onze 5 troeven bij de opbouw en bescherming van uw vermogen en dat van uw werknemers dankzij:

  • Onafhankelijke audit op maat
  • Efficiënte organisatie
  • Service en technische know-how, verzorgd door een deskundig team
  • Persoonlijke betrokkenheid
  • 24/7 bereikbaarheid
Lees meer
Uw hulp bij de opbow en bescherming van uw vermogen en die van uw werknemers L & Co
Onafhankelijke audit op maat
Onafhankrlijk advies op maat als uitgangspunt
Juridisch-fiscaal onderbouwd advies
Inzicht verstrekken in de materie
Duidelijk vergelijkend overzicht om uw keuzes te maken
Efficiënte organisatie
Gespecialiseerd leven-team
Duidelijk overzichtpensioen/invaliditeit/overlijden op 1 A4
Jaarlijkse opvolgingsacties om de fiscalemaximumgrenzen voor pensioenopbouw te benutten
Online consultatie van het verzekeringsdossier
Overleg met en bijstand aan uw accountant
Service en technische know-how, verzorgd door een deskundig team
Professioneel, deskundig en gespecialiseerd team
Onafhankelijk advies en bijstand bij afsluiten contracten
Dynamisch beheer van debeleggings/verzekeringsportefeuille
Proactief informeren over nieuwigheden, zowel productmatig als juridisch en fiscaal
Periodieke update van uw overzicht
Deskundig advies en bijstand bij schade
Persoonlijke betrokkenheid
Persoonlijke betrokkenheid van team en zaakvoerders
Huis van vertrouwen
Discretie
24/7 bereikbaarheid
Online consultatie dossier
24/7 bereikbaarheid: online of telefonisch
sluiten

Contacteer ons

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij:

Davy
Ruymaekers

Team leven en EB

Joke
Vergauwen

Team leven en EB

Lien
Stockmans

Team leven en EB

Inge
Vanhove

Team leven en EB

Roos
Borms

Zaakvoerder