Indien u zelfstandige zonder vennootschap bent, kan u voortaan naast een VAPZ-contract, ook de mogelijkheden van een POZ-contract benutten.
We stellen vast dat deze vorm van aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap zeer interessante mogelijkheden biedt.

VAPZ is het middel bij uitstek om als zelfstandige zonder vennootschap een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen, maar heeft als grote beperking dat het maximum te storten bedrag vrij beperkt is, voor 2020 bedraagt het maximum bedrag 3.291,30€.

  • In een POZ contract genieten de stortingen van een belastingvermindering van 30% op de personenbelasting (verhoogd met de gemeentebelasting) op voorwaarde dat  de 80% – regel wordt nageleefd en de premies vóór 31/12 van het jaar betaald zijn.
  • Op de einddatum van uw contract is uw pensioenkapitaal onderworpen aan 10% personenbelasting  (te verhogen met gemeentebelasting, Riziv en solidariteitsbijdrage) bij pensionering, of ingeval van voortijdig overlijden. Een eventuele winstdeling is vrijgesteld van belasting.
  • Er is een taks van 4,4% verschuldigd op de premies.
  • In een VAPZ contract dient u te kiezen voor Tak 21, maar bij een POZ contract heeft u de keuze tussen Tak 21 en Tak 23.
  • Ervaring leert dat de 80% berekening, die vrij complex is, vaak veel ruimte biedt voor aanvullende pensioenopbouw.