Pensioensparen

Ook via het pensioensparen worden mogelijkheden geboden om aan pensioenopbouw te doen op een fiscaal gestimuleerde manier.

  • Ook hier geniet u van een fiscaal voordeel tussen de 25% of 30% en heeft u de keuze om maximaal 990 € of 1.270 € jaarlijks te betalen.
  • Hier hebt u bovendien de keuze de gelden te investeren via TAK21 of TAK23 (een verzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen).
  • Pensioensparen via een Pensioenspaarverzekering heeft verschillende troeven die wij u graag toelichten.