Schade

Download onze schade-app waarmee u bij een auto-ongeval op eenvoudige wijze gegidst wordt door uw schade-aangifte. Vooraleer u de schade-app kan downloaden, dient u uw toegang aan te vragen voor uw online dossier.

Ingeval van ongeval kan u steeds op dit nummer terecht om uw voertuig te laten slepen.
Ingeval u een bijstandsverzekering heeft afgesloten, wordt dan ook meteen een dossier bijstand aangemaakt.

Schade-meldingsformulieren

Schade annulatieverzekering
Aangifteformulier NoGo
NoGo medische vragenlijst

Schade auto
Europees aanrijdingsformulier
Tips voor het correct invullen van het aanrijdingsformulier 

Schade arbeidsongeval
Aangifteformulier AG
Aangifteformulier AXA
Aangifteformulier Baloise
Aangifteformulier Vivium

Schade hospitalisatie
Aangifteformulier AG
Aangifteformulier DKV

Medisch attest
Medisch attest AG
Medisch attest AXA
Medisch attest Baloise
Medisch attest Vivium