Dit is het jaarlijkse moment om uw VAPZ contract fiscaal te optimaliseren.

Zoals u weet, bouwt u met dit contract een bijkomend pensioenkapitaal op, noodzakelijk ter aanvulling op uw wettelijk pensioen.

U doet dit op een fiscaalvriendelijke manier aangezien de VAPZ premie aan het hoogste tarief in de personenbelasting aftrekbaar is. Bovendien zorgt deze aftrek voor een besparing aan sociale zekerheidsbijdragen. Redenen genoeg dus om de extra fiscale voordelen niet aan u voorbij te laten gaan !

De maximaal aftrekbare VAPZ premie voor 2020 is vastgelegd op 8,17% van het referentie-inkomen (uw referentie-inkomen vindt u terug op de kwartaalafrekening 2020 van uw persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen zelfstandige) en dit met een absoluut maximum van 3.291,30 €.

Dit betekent dat voor 2020 de maximaal aftrekbare VAPZ premie 3.291,30 € bedraagt.

N.B. Verwacht wordt dat de belastingadministratie kortelings zal bevestigen dat het betalingsuitstel van de sociale bijdragen tot 2021 geen impact heeft op de aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdragen in 2020

Via dit  online formulier kan u ons de nodige informatie bezorgen.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.

Uw lesseliers & Co team