Tip: neem eens een kijkje op mypension.be!

Sinds 2016 kunnen burgers (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) de belangrijkste gegevens over hun wettelijk én aanvullend pensioen raadplegen via de website www.mypension.be.  Deze gegevens omvatten dus ook alle aanvullende pensioencontracten waarin de burger in kwestie als verzekerde is opgenomen. Ga naar de pagina “Mijn aanvullend pensioen”. Als werknemer vindt men voor elk pensioencontract:

  • Inrichter: de werkgever of sector die optreedt als verzekeringsnemer;
  • Pensioeninstelling: de verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds waarbij het contract is ondergebracht;
  • Pensioenplan: de omschrijving van hoe het contract gekend is bij de ‘Databank tweede pijler’ of DB2P;
  • Status aansluiting op dd/mm/jjjj: Actieve of niet actieve aangeslotene;
  • Pensioenreserve op dd/mm/jjjj: het bedrag dat reeds gespaard is op het contract en dus bij leven of overlijden wordt uitbetaald aan de begunstigden.

Let op!

De weergegeven informatie is gebaseerd op de informatie zoals die door de Databank tweede pijler (DB2P) is gekend. Op dit moment is dat de situatie van de contracten op 01/01/2018. Doorgaans tegen het jaareinde volgt dan een update voor 01/01/2019.