Toegang tot het recht – impact op uw huidig contract rechtsbijstand DAS Consumenten: aanhouden of overschakelen – beslis ten laatste eind Augustus

Er is heel wat op til in de wereld van de rechtsbijstand voor particulieren.

Wij willen u hierover graag wat meer informatie en duiding geven.

Over wat gaat het ?

In de vorige regering is er beslist :

–   om meer mensen toegang te geven tot het recht;

–   om verzekeraars te verplichten een contract aan te bieden dat moet voldoen aan een aantal voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale dekkingen, waarborgen en wachttijden.

Zo moeten er eveneens zaken verzekerd worden die voorheen quasi niet verzekerbaar waren. Bijvoorbeeld geschillen betreffende onroerend goed, echtscheiding,….

Elke verzekeraar rechtsbijstand moet dus een contract rechtsbijstand mét de door de wet opgelegde waarborgen aanbieden.

Om dit financieel haalbaar te maken zullen deze contracten deels fiscaal aftrekbaar zijn.

Het fiscaal voordeel kan oplopen tot 124 €.

 

Wat zijn de implicaties op uw contract rechtsbijstand DAS – Consumentenpolis?

U hebt vandaag met de Consumentenpolis reeds een zeer goede rechtsbescherming.

Door deze nieuwe wetgeving hebt u nu volgende keuzemogelijkheden:

Optie 1 u houdt uw huidige polis onveranderd aan. Dit aan dezelfde premie als voorheen. U geniet hierop geen fiscaal voordeel.

Uw huidige Consumentenpolis heeft als jaarpremie: 120 €

 

Optie 2 u kiest één van de twee rechtsbijstandsoplossingen die volledig in overeenstemming zijn met de nieuwe wet.

De polis krijgt hierdoor extra waarborgen die voorheen niet verzekerd waren.

Indien u deze polis privé betaalt geniet u bovendien van een fiscaal voordeel.

 

De twee alternatieve oplossingen zijn aangepast aan de wettelijke vereisten op gebied van waarborgen, verzekerde bedragen, wachttijden.

o             Optie 2 A : De rechtsbijstand Consumenten Benefisc : 229 € , mét fiscaal voordeel van 91,6 € indien u de polis privé afsluit.

o             Optie 2 B : De rechtsbijstand Conflicten Benefisc : 479 € ,mét fiscaal voordeel van 124 € indien u de polis privé afsluit.

 

Graag kennen we uw keuze in de loop van Augustus om op deze wijze de contracten te kunnen overschakelen zonder dat er nieuwe wachttijden worden toegepast !

De verschillen tussen uw huidige Consumentenpolis én beide opties 2A Consumenten Benefisc of 2B Conflicten Benefisc zijn overzichtelijk weergegeven in onderstaande tabel
In de bijgevoegde IPID-fiche Consumenten Benefisc en IPId -fiche Conflicten Benefisc vindt u ook alle details omtrent de twee alternatieve opties.

  MAAK HIER UW KEUZE

  1. Uw gegevens:

  Naam:

  Voornaam:

  2. Uw keuze:

  Ik houd mijn polis onveranderd aan

  Ik vorm mijn polis om naar een contract Consumenten Benefisc

  Ik vorm mijn polis om naar een contract Conflicten Benefisc

  Vul uw emailadres in aub, zo wordt een ontvangstbevestiging gestuurd: