U heeft nog geen individuele pensioentoezegging?

Dan is het nu het goede moment om u extra te informeren en Lesseliers & Co kan u hierbij helpen.

Met een IPT financiert uw vennootschap op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioenkapitaal voor u als bedrijfsleider.

Mits u een regelmatige en maandelijkse bezoldiging heeft en u de regels van de 80% regel respecteert, zijn de premies 100% fiscaal aftrekbaar in de vennootschap. Het eindkapitaal wordt op pensioenleeftijd aan een gunsttarief belast (10% personenbelasting indien u actief blijft tot uw 65 -67 jaar). Bovendien zijn er ook mogelijkheden om uw IPT te gebruiken voor privé onroerende goed investeringen.

Het belang van pensioenopbouw voor zelfstandigen wordt jaar na jaar meer duidelijk en de tweede pijler pensioenopbouw is hierin een zeer belangrijke schakel. Misschien heeft u reeds een VAPZ, dan ook is het de moeite om na te gaan of u geen bijkomende pensioenopbouw kan doen via een IPT. Met de premies van een IPT kunnen immers hogere pensioenkapitalen worden opgebouwd.

U kan alnaargelang uw individuele situatie opteren voor een belegging in Tak 21 of tak 23.

Indien u interesse heeft in een onafhankelijk advies inzake pensioenopbouw via een IPT, kan u onze info-fiche verder aangevuld naar ons doormailen. Wij nemen spoedig contact met u op.

 

U heeft reeds een individuele pensioentoezegging ?

Mooi maar mogelijk is deze niet verzekerd via Lesseliers & Co Insurance and Pension advice ? Doe de Lesseliers & Co Pension Check !

Als onafhankelijke pensioenadviseurs gaan we steeds op zoek naar die verzekeraars die de meest performante IPT formules aanbieden.

Er zijn immers verschillen tussen de diverse aanbieders-verzekeraars
Verschillen op gebied van
– Minimum Rendementsgaranties
– Duurtijd van de rendementsgarantie
– Kwaliteit en kost van de aanvullende waarborgen
– Liquiditeit in geval van onroerend investeringen
– Solvabiliteit
– Etc..

Ook bieden wij méérwaarde als pensioenadviseur door

– Het geven van duidelijke overzichten die veelal leiden tot nieuwe inzichten en optimalisaties.
– Jaarlijks opvolging van het dossier.
– De juiste juridisch-fiscale omkadering zodat de correcte berekeningen worden gemaakt.
– Spreiding
– Kadering van de pensioenopbouw in een globale aanpak opbouw en bescherming van inkomen en vermogen.
– Een gespecialiseerd pensioenteam van 5 personen.