Als geconventioneerd zorgverlener heb je jaarlijks recht op een RIZIV-toelage.
Deze toelage gebruikt u om een aanvullend pensioen op te bouwen en/of om uw inkomen te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid.
Hiervoor wordt de toelage gestort in uw verzekeringscontract.
Wij begeleiden u tot op heden ieder jaar bij de papieren aanvraagprocedure.

U heeft wellicht al gehoord van de digitalisering van de Riziv-procedure.
Het Riziv zal de aanvraagprocedure zo veel mogelijk automatiseren, zodat u als zorgverlener geen of zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen.
Let op: Het KB over de digitalisering is nog steeds niet in het Staatsblad gepubliceerd!
Op de website van het Riziv staat wel reeds een aankondiging dat de procedure vanaf 2020 gedigitaliseerd zal verlopen, dus ook voor de aanvragen van de Riziv-bijdrage 2019 voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en zelfstandig verpleegkundigen.
Pensioeninstellingen zijn volop bezig om de nodige informatie digitaal uit te wisselen met het Riziv.

De timing van aanvraag en betaling zullen vanaf premiejaar (dit is het jaar waarvoor de premie wordt gestort) 2020 voor alle zorgverstrekkers gelijk lopen.
Dit zal alles een stuk gemakkelijker maken!

Voor wie verandert de procedure wanneer?

 • Apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en logopedisten: voor premiejaar 2019 reeds vanaf 2020 digitaal.
 • Artsen en tandartsen: de bijdrage voor het premiejaar 2019 is vorig jaar nog per papier aangevraagd.
  Daarom is er dus geen aanvraagprocedure in 2020. Vanaf 2021 loopt de procedure voor premiejaar 2020 dan digitaal.

Wat moet u doen?

Bij de digitale aanvraagprocedure moet u geen papieren aanvraagformulier meer invullen.
In principe hoeft u niets meer te doen:
De premieaanvraag zal automatisch verlopen en de premie zal automatisch op uw actief contract gestort worden.

Verloop en tijdslijn van de digitale procedure zoals vandaag vooropgesteld voor de apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en logopedisten

 • In mei 2020 krijgt u toegang tot een nieuwe MyRiziv-module.
 • In juli 2020 zet het Riziv alle info ter beschikking van de zorgverlener in MyRiziv.
  Vervolgens maakt het Riziv automatisch de premieaanvraag aan en berekent het bedrag van het sociaal statuut waarop u recht heeft (evaluatieresultaat).
 • In juli – augustus 2020 is het evaluatieresultaat beschikbaar in MyRiziv. Op dat ogenblik heeft u de kans om te reageren indien er iets moet wijzigen.
 • In september – december 2020 start dan de uitbetaling van de RIZIV-toelage. Deze wordt door het Riziv rechtstreeks op het contract gestort.

Wat kan u in MyRiziv?

 • uw contractgegevens raadplegen
 • aanduiden welk contract actief is. Normaal gezien staat het laatst afgesloten contract actief. Indien u hieromtrent zou twijfelen, aarzel niet ons te contacteren!
 • zien of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal statuut (geconventioneerd, actief in het kader van een ziekteverzekering).

Het Riziv zal u steeds via e-mail op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen in kader van uw sociaal statuut, zoals wijziging van contractgegevens, uitbetaling van de premie enz.
Het is dus belangrijk dat u uw e-mailadres doorgeeft via MyRiziv.

Communicatie

Het Riziv zou een communicatie in maart versturen naar de zorgverleners.
De pensioeninstellingen zullen tevens communicatie versturen om iedereen voldoende te informeren.
Er wordt ook gewerkt aan de mogelijkheid om volmacht te verlenen aan uw makelaar, zodat wij voor u kunnen nagaan of het juiste contract actief staat.
Dit volgen we verder op, en we informeren u hierover van zodra meer duidelijkheid. Uiteraard zijn wij bereid om u maximaal te ontzorgen.

In een overgangsperiode behoudt het Riziv nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als er geen automatische premieaanvraag werd aangemaakt, zal de zorgverlener vanaf juli 2020 een papieren aanvraag kunnen indienen.
 • Als het mailadres nog niet gekend is, stuurt het RIZIV de aanvraag via de post.

Alle praktische informatie vindt u ook steeds terug op de website van het RIZIV:

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/Paginas/default.aspx

Wij zullen niet nalaten om u verder te informeren van zodra er meer info beschikbaar is.

Voor vragen kan u uiteraard steeds bij ons Team Leven terecht

Xavier – Roos – Davy – Sven – Danielle – Joyce