Beste cliënt,

Verzekeraar Delta Lloyd brengt de intrestgarantie van contracten Vrij Aanvullend Pensioen van 1%+ winstdeelname  naar 0% + winstdeelname  met ingang vanaf 1 juni 2016. U heeft de briefwisseling hieromtrent wellicht net ontvangen.

Dit onder druk van de lange termijn rente die de laatste jaren enkel maar is blijven dalen.

Delta Lloyd gaat voortaan nog meer inzetten op:

  • Gewaarborgd inkomen
  • Overlijdensdekkingen
  • Pensioenopbouw via niet gegarandeerde tak23 fondsen.  In een vrij aanvullend pensioen contract kan men niet met deze tak23 fondsen werken. In de toekomst biedt Delta LLoyd voor VAPZ contracten dus enkel het 0%+ winstdeelname fonds aan.

Omdat wij ons engageren om voor u de beste pensioenvoorwaarden op te zoeken, zijn wij op zoek gegaan naar de beste alternatieven. 
Wat zijn onze bevindingen van deze markstudie ?

 

1. Het 0% garantie contract + winstdeelname van Delta LLoyd bestaat al sinds 2007 en heeft jaarlijks een winstdeelname opgeleverd.

Met een gemiddeld rendement van 2,8% over de laatste 5 jaar heeft ook het 0% garantiefonds een degelijk rendement afgeleverd.

Toch zijn wij al jaren voorstander om te kiezen voor een verzekeraar die én intrestgarantie én winstdeelname biedt.

2. Het vrij aanvullend pensioen is en blijft een zéér interessant fiscaal contract om aan pensioenopbouw te doen.

–    de bijdragen worden 100% fiscaal in mindering gebracht van de hoogste belastingschijf  in de personenbelasting ( +/- 50 % fiscaal voordeel ).

–    de bijdragen worden ook in mindering genomen van de bezoldiging die in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van de sociale zekerheidsbijdragen.

De werkelijke besparing situeert zich dan ook gemakkelijk rond de 60% zodat de premie netto ongeveer 40% kost van het gestorte bedrag.

 

3.Het klopt inderdaad dat de lange termijn rente in dalende lijn is.

De referentie hier is de OLO op 10 jaar (staatsobligatie op 10 jaar) en deze bedraagt amper 0,52%.

We merken dit eveneens aan de intresten op spaarboekjes en termijn rekeningen.

Anderzijds hebben diverse verzekeraars een obligatieportefeuille opgebouwd in het verleden waardoor er nog ruimte is om deze lange termijn rente te overstijgen. Deze verzekeraars zullen dus ook blijven inzetten op Tak 21.

 

4.Uit onze marktstudie is gebleken dat Delta Lloyd mooie intresten heeft toegekend in het verleden.

Bovendien zijn de intrestgaranties die golden ten tijde van uw stortingen gegarandeerd tot op het einde van het contract.

Al naargelang de opstartdatum blijft u dus genieten van deze rentevoeten die variëren tussen de 3,25% en de 1%.

U hebt er dus alle belang bij deze opgebouwde pensioenreserves bij Delta Lloyd te behouden.

 

5.Uit onze marktstudie is gebleken dat het gewaarborgd inkomen bij Delta Lloyd inderdaad nog steeds “top of market” is.

Wij hebben dan ook een akkoord bekomen met Delta Lloyd dat uw gewaarborgd inkomen kan worden aangehouden, mits er een minimale jaarlijkse pensioenpremie van 100 € wordt betaald.

Op deze wijze kan u toch beslissen om uw  toekomstige pensioenbijdragen bij een andere verzekeraar te storten én uw gewaarborgd inkomen bij Delta Lloyd aan te houden.

 

6.Uit onze marktstudie is gebleken dat Baloise Insurance  vandaag hét ideale alternatief is om uw toekomstige VAPZ- bijdragen te volstorten.

Baloise Insurance biedt vandaag :

  • Intrestgarantie van 1,2% op de huidige stortingen.  
  • Mooie totaalrendementen inclusief winstdeelnames, dit kan u hier bekijken.

 

Indien u bijgaand formulier invult, organiseren wij voor u de overstap.

Heeft u hierover bijkomende vragen? Ons leven-team staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Xavier – Roos – Leslie – Matthias – Jonas