Uw onderneming

Welke bedrijven en sectoren ?

Onze scope is duidelijk. Wij bieden méérwaarde voor die ondernemingen die op zoek zijn naar het professionalisme van de grote brokers én de persoonlijke betrokkenheid van de kleinere advieskantoren.
In deze scope gaan we breed op niveau van sectoren : bouw, ICT, medische sector, socialprofit, reclame, auto industrie, zijn hier maar enkele voorbeelden.
Recent is er bovendien een speciale cel opgericht om ondernemingen in de publieke sector bij te staan aangaande de nieuwe wettelijke regelgeving.

Onze onafhankelijke verzekeringsaudit bestaat uit 3 elementen:

 • Risico – scan
 • Premie – scan
 • Resultaat: overzicht en inzicht in uw risico’s en uw verzekeringscontracten met premievoordeel
Lees meer
 • Risicoscan
  • Het in kaart brengen van de risico’s: de werking en activiteit van uw bedrijf worden grondig doorgelicht vanuit verzekeringsoogpunt.
  • Inventarisatie van de contracten aangegaan tegenover uw cliënteel, uw leveranciers, m.b.t. uw gehuurde of verhuurde roerende en/of onroerende goederen, …
  • Nagaan welke risico’s vermeden of gereduceerd kunnen worden door preventie en /of andere technieken.
  • Gedetailleerde analyse van de bijzondere voorwaarden van en de bedongen clausules in al uw verzekeringscontracten.
  • In hoeverre beantwoorden de huidige verzekeringsoplossingen aan de behoeften van uw bedrijf?
  • Zijn er verzekeringsoplossingen overlappend of overbodig?
  • Zijn er lacunes in uw verzekeringsdossier?
 • Premie-scan
  • Onderzoek van de premiezetting van de huidige verzekeringsoplossingen via een onafhankelijke marktstudie.
   Ernstige optimalisaties als resultaat van onze onderhandelingen.
 • Resultaat : overzicht en inzicht in uw risico’s en uw verzekeringscontracten met premievoordeel
  • In een duidelijk overzicht wordt onze verzekeringsoplossing toegelicht op niveau van effectiviteit, volledigheid, voorwaarden en prijs.
  • Hierbij worden volgende resultaten geboekt:
   • Verzekeringen volledig afgestemd op de risico’s en de contractuele verplichtingen van uw bedrijf.
   • De juiste juridische clausuleringen voor uw verzekeringscontracten.
   • De juiste optionele dekkingen in uw verzekeringscontracten.
   • Een onafhankelijk advies, goed onderhandeld met de verzekeraars
   • Premievoordeel voor uw verzekeringsdossier.
sluiten

Onze 5 troeven voor efficiënt verzekeringsbeheer

 • Doorgedreven onafhankelijke verzekeringsaudit
 • Professionele organisatie
 • Service en technische know how
 • Persoonlijke betrokkenheid
 • 24/7 bereikbaarheid
Lees meer
Efficiënt verzekeringsbeheer L & Co
Doorgedreven onafhankelijke verzekeringsaudit
Totaal risk management over alle takken heen
Risicoscan
Premiescan
Aandacht voor het juridisch en fiscaal kader
Duidelijk vergelijkend onderzoek
Onafhankelijk advies op maat als uitgangspunt
Professionele organisatie
Vast toegewezen team per dossier: gekende aanspreekpunten
Duidelijke overzichten van het gehele dossier
Fysieke overzicht kaft van het gehele dossier
Online consultatie van het verzekeringsdossier
Service en technische know how
Professioneel, deskundig en gespecialiseerd team
Onafhankelijk advies en bijstand bij afsluiten contracten
Deskundig advies en bijstand bij schaderegeling
Advies en bijstand bij schade-expertises
Dynamisch beheer van de verzekeringsportefeuille
Proactief informeren over nieuwigheden
Periodieke revisie van uw dossier
Persoonlijke betrokkenheid
Persoonlijke betrokkenheid van team en zaakvoerders
Huis van vertrouwen
Discretie
24/7 bereikbaarheid
Online consultatie dossier
24/7 bereikbaarheid: online of telefonisch
sluiten

Verzekeringsdomeinen van belang voor uw onderneming

 • Beveiliging van uw gebouwen, inboedel en goederen
 • Beveiliging van uw aansprakelijkheid
 • Beveiliging van uzelf, bedrijfsleiding
 • Beveiliging van uw personeel
 • Beveiliging van uw resultaten
 • Beveiliging van uw voertuigen en rollend materiaal
 • Beveiliging van uw transport
Lees meer
 • Beveiliging van uw gebouwen, inboedel en goederen
  • Brand, diefstal en aanverwante dekkingen
  • Alle Risico’s Electronica (ARE)
  • Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)
  • Machinebreuk verzekering
  • Geld en Waardeverzekeringen: brandkasten, transport en verblijf van waarden
  • Kunst en waardevolle voorwerpen
  • Manifestaties en evenementenverzekering
 • Beveiliging van uw aansprakelijkheid
  • Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating
  • Productaansprakelijkheid en B.A. na levering / B.A. na werken
  • Recall
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)
  • Objectieve aansprakelijkheid ingevolge brand en ontploffing
  • Milieuaansprakelijkheid
  • 10-jarige aansprakelijkheid
  • Cybercrime: Cybercrime is een hedendaagse problematiek die grote gevolgen kan hebben voor uw onderneming. In samenwerking met onze gespecialiseerde partner, Cybercontract, volgen we deze kwestie continue op. Wij zijn er voor u om uw risico’s op maat af te schermen én te verzekeren tegen alle vormen van cybercriminaliteit, op maat van uw onderneming.
 • Beveiliging van uzelf, bedrijfsleiding
  • Pensioenplan via VAPZ, IPT,…
  • Hospitalisatieverzekering
  • Bescherming van uw inkomen bij ziekte en ongeval via gewaarborgd inkomen, ongevallenverzekering,…
  • Bescherming van uw omzet bij ziekte en ongeval
  • Bescherming bij overlijden
  • Ontvoering en kidnapping
  • Reisbijstandverzekering + bagageverzekering
 • Beveiliging van uw personeel
  • Arbeidsongevallenverzekering + excedent + 24/24u verzekering
  • Employee benefits hospitalisatieverzekering + horizonverzekering
  • Employee benefits plan: pensioen/overlijden/ziekte en invaliditeit
  • Employee benefits plan: travel insurance
 • Beveiliging van uw resultaten
  • Rechtsbijstandverzekering
  • Verzekering bedrijfsschade en bijkomende kosten na brand
  • Verzekering bedrijfsschade na machinebreuk
  • Recall
  • Krediet- en borgstellingsverzekeringen
  • Fraude- en Garantieverzekeringen
  • Omzetverzekering
  • Verzekering overlijden middels partnerkapitaal
  • Liquiditeiten/Reserves van uw vennootschap belegging tak 26
 • Beveiliging van uw voertuigen en rollend materiaal
  • Volledige of beperkte omnium
  • B.A. Voertuigen
  • Omnium per km in opdracht
  • Machinebreuk rollend materiaal
  • Fietsverzekering
  • Pleziervaartuig en Yachtverzekering
  • Wegenhulp
 • Beveiliging van uw transport
  • Goederenverzekering
  • Aansprakelijkheid vervoerder/expediteur/transporteur
sluiten

Contacteer ons

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij:

Marleen
Wené

Dossierbeheerder KMO

Erik
Boens

Dossierbeheerder KMO

Reini
Veraart

Dossierbeheerder KMO

Ben
Brocken

Dossierbeheerder KMO

Annick
Smeets

Dossierbeheerder KMO